Kompetencja językowa, translacyjna i socjalna

 • Szkoła podstawowa oraz liceum ogólnokształcące w Polsce

 • Studium dzienne na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie - Wydział Slawistyki i Romanistyki, specjalizacja: język polski i język francuski - z uzyskaniem tytułu "Diplom-Sprachmittlerin" (odpowiednik magister tłumacz)

 • Od 1991 roku - członek Federalnego Stowarzyszenia Tłumaczy (BDÜ), przez sześć lat członek zarządu BDÜ w Krajowym Stowarzyszeniu Tłumaczy Berlin-Brandenburgia ( (BDÜ LV BB), Referat "Dokształcanie i seminaria"

 • 1991 - uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego nadanych przez Sąd Krajowy w Berlinie (protokół z zaprzysiężenia - sygnatura akt: D VI 218/90)

 • 1994 - uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego nadanych przez Sąd Krajowy w Poczdamie (protokół z zaprzysiężenia - sygnatura akt: 316 E-130)

 • Od 2007 roku członek Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Berlin

 • Od 2008 roku - członek polskiego Towarzystwa Tłumaczy Prawniczych, Ekonomicznych i Sądowych (TEPIS)

 • 2010 odnowa zaprzysiężenia na tłumacza ustnego języka polskiego oraz na tłumacza pisemnego języka polskiego i języka francuskiego przed Sądem Krajowym w Berlinie w związku ze zmianą przepisów o zaprzysięganiu tłumaczy

 • Liczne szkolenia z dziedziny EPD, retoryki, komunikacji, marketingu, tłumaczenia tekstów prawniczych, reklamowych itp.

 • Od 2011 Organizacja i prowadzenie ekskluzywnych wycieczek grup niemieckich do Polski - dla firm i osób prywatnych → www.polkontakt-kuszak.de
Doświadczenie zawodowe • Kilkuletnia praca w berlińskim biurze tłumaczeń

 • Od 1992 r. wykonywanie tłumaczeń w ramach wolnego zawodu, szczególnie dla przedsiębiorstw, sądów, notariuszy, policji i osób fizycznych

 • Główne dziedziny pracy: teksty prawnicze, umowy, dokumentacje przetargowe, teksty reklamowe, rekreacja i turystyka, technika kolejowa, pojazdy szynowe, tramwaje, przemysł budowlany, ochrona środowiska, dokumenty

 • Przy tłumaczeniach specjalistycznych zastosowanie programu wspomagającego "across"

 • Przy większych projektach praca zespołowa z kolegami tłumaczami na zasadach równouprawnienia

Maria M. Kuszak
Dipl.-Sprachmittlerin

(BDÜ, TEPIS)
für die polnische Sprache
allgemein beeidigte
Dolmetscherin

und

für die polnische
und französische Sprache
ermächtigte Übersetzerin

kuszak@polkontakt.de