Podane ceny nie zawierają podatku VAT, który wynosi obecnie 19 % i zostanie ewentualnie doliczony zgodnie z przepisami.

Tłumaczenia pisemne • Za wiersz normowany (55 znaków bez spacji):

  • cena za wiersz zależy od rodzaju tekstu i stopnia trudności
  • podstawą obliczeń są z reguły stawki przewidziane w Ustawie o odszkodowaniu tłumaczy przysięgłych i sądowych (JVEG)
  • lub ceny uzgodnione przez strony

 • Po uprzednim uzgodnieniu ze zleceniodawcą możliwe są także narzuty, a mianowicie za:

  szczególne formatowanie tekstu, złą czytelność tekstu źródłowego, liczne skróty, tabele, ekspresową obsługę etc.
Tłumaczenia ustne • Za godzinę tłumaczenia ustnego przy negocjacjach i rozmowach:

  • stosujemy tu także z reguły stawki przewidziane w Ustawie o odszkodowaniu tłumaczy przysięgłych i sądowych (JVEG)
  • lub stawki ryczałtowe (np. ryczałt dzienny)

Inne usługi • Za nie wyszczególnione usługi - np. kwerendy internetowe, consulting, usługi biznesowe - ceny uzgodnione zostaną indywidualnie zależnie od objętości zamówienia.
W wyjątkowych wypadkach możliwe są rabaty i ryczałty. Po przekazaniu konkretnych danych klient może na życzenie otrzymać kosztorys.


Maria M. Kuszak
Dipl.-Sprachmittlerin

(BDÜ, TEPIS)
für die polnische Sprache
allgemein beeidigte
Dolmetscherin
und ermächtigte Übersetzerin.

kuszak@polkontakt.de