Usługi standardoweTłumaczenia pisemne
z niemieckiego na polski, z polskiego na niemiecki, z francuskiego na niemiecki i polski
 • Profesjonalne tłumaczenia pisemne w wyżej wymienionych kombinacjach językowych. Także za pomocą programu wspomagającego „across”. Na życzenie tłumaczenie może zostać opatrzone pieczęcią oraz adnotacją, z której wynika, iż zostało ono sporządzone przez tłumaczkę przysięgłą.
 • Tłumaczenie protokołów i innych dokumentów śledczych
 • Tłumaczenie aktów stanu cywilnego i innych dokumentów
 • Główne dziedziny: teksty prawnicze, umowy, dokumentacje przetargowe, teksty reklamowe, rekreacja i turystyka, technika kolejowa, pojazdy szynowe, tramwaje, przemysł budowlany, ochrona środowiska, dokumenty
Tłumaczenia ustne
z niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki
 • Tłumaczenia dla przedsiębiorstw przy negocjacjach, spotkaniach, rozmowach, podróżach, konferencjach telefonicznych etc.
 • Tłumaczenia na rozprawach sądowych, przesłuchaniach policyjnych, tłumaczenia w ramach dochodzeń prowadzonych przez prokuraturę etc.
Inne usługi standardowe
 • Kwerenda w polskich i niemieckich portalach internetowych, np. szukanie odpowiednich partnerów do kooperacji
 • Długoterminowa obsługa w oparciu o umowy ramowe celem zapewnienia wysokiej jakości
Szczególne usługi dla firm i biznesmenów • Przedstawicielstwo handlowe polskich firm na terenie Niemiec
 • Współpraca w ramach polsko-niemieckich projektów
 • Pośrednictwo w kontaktach gospodarczych
 • Reprezentowanie Klienta w oparciu o pełnomocnictwo
 • Pomoc w załatwianiu spraw biznesowych i urzędowych
 • Dialog międzykulturowy
Dzięki znajomości kultury i mentalności obydwóch krajów mogę Państwu pomóc - w ramach międzykulturowej komunikacji - wczuć się lepiej w partnera negocjacyjnego i lepiej zrozumieć jego swoistość, co także w biznesie ma elementarne znaczenie i nierzadko decyduje o udanym lub nieudanym interesie.

Szczególne usługi dla osób fizycznych
 • Ekspresowe wzgl. natychmiastowe (po telefonicznym uzgodnieniu) tłumaczenie różnych dokumentów
 • Tłumaczenie w Urzędach Stanu Cywilnego, np. przy zawieraniu ślubu
 • Tłumaczenie przy odwiedzinach członków rodziny w areszcie śledczym oraz pomoc w kontaktach z prokuraturą i sądami
 • Tłumaczenie przy badaniach medyczno-psychologicznych (MPU) oraz przy opiniowaniach o zdolności do prowadzenia pojazdów samochodowych (po odebraniu prawa jazdy)
 • Pomoc w kontaktach z urzędami

Maria M. Kuszak
Dipl.-Sprachmittlerin

(BDÜ, TEPIS)
für die polnische Sprache
allgemein beeidigte
Dolmetscherin

und

für die polnische
und französische Sprache
ermächtigte Übersetzerin

kuszak@polkontakt.de